Specialverktyg hjälper dig genom hela processen

I stort sett alla steg i tillverkningskedjan sker under samma tak i vår lokal i Norrköping.

Från principskiss till färdig produkt. Skissen från kunden kan vara enkel eller detaljerad och utifrån den tar vår konstruktör fram ett verktygskoncept som bildar underlag för en offert.

Konstruktören är även behjälplig med att ta fram lösningar för vår egen produktion då vi ofta tillverkar egna fixturer och specialverktyg som behövs för att ta fram våra kunders artiklar.

Vi arbetar främst i Solid Edge.