Vår kvalite är din trygghet

Specialkompetens tillsammans med en ständigt uppdaterad maskinpark ger en hög kvalitet på tillverkade verktyg som är svår att överträffa. Ofta efterfrågade produkter är specialborrar, brotschar, fräsar, upprymmare, spårverktyg, vändskärsverktyg, svarvstål, skärhållare, lödda verktyg, solida hårdmetalls-verktyg och slipning av skär. Vi erbjuder en helhetslösning och kan vara med redan från planeringsstadiet för att sedan utveckla, konstruera, ta fram ritningsunderlag och tillverka till färdig produkt. Vårt mål är alltid att tillverka och leverera högklassiga produkter till nöjda kunder. För att det ska vara möjligt använder vi kvalitet och nytänkande som en nyckel till en lönsam produktion. Vi strävar efter långvariga relationer med våra kunder och samarbetspartners.

My är vår vardag

Att jobba med oerhört små toleranser är vår vardag på Specialverktyg. Ett hårstrå är tjockt som en lyktstolpe jämfört med våra minsta mått som mäts i my (µm). En (1) my är en tusendels millimeter.

Ta brotschen som exempel – ett skärande verktyg som finbearbetar ett borrat hål vars mått inte får avvika en enda my, det vill säga inte ens en tusendels millimeter. För att kunna leverera den toleransnivån utförs oerhört noggranna kvalitetskontroller i ett särskilt mätrum. Här är temperaturen alltid 20 grader, året om. Hela rummet har lite övertryck och temperatur och luftfuktighet kontrolleras dagligen.

Innan mätningen kan börja måste produkten nå rätt temperatur samt rengöras mycket noggrant. Minsta dammkorn ger avvikelser. I mätprogrammet anges de mått som ska mätas och vilken tolerans som är gällande. Mätningen kan sedan ske med en Hommel Opticline som utför optisk beröringsfri mätning av längder, diametrar, geometriska element samt form och kast. Mätningen utförs snabbt och med hög precision. Men på de riktigt små toleransnivåerna används en högpresterande koordinatmätmaskin, Mitutoyo Legex 574, vars känsliga rubinspets går emot produkten från alla håll för att registrera måtten.

Utvalda projekt

Scandinavian Real Heart AB

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta. En svensk patenterad produkt som räddar människor och skapar en livsbejakande fortsättning på livet. Specialverktyg har varit med på en del av den resan.

Beyond gravity

När Specialverktyg tillverkar separations-mekanismer för vädersatelliter i rymden är kraven på hållfasthet och kvalitet rigorösa. Satelliten måste sitta stadigt under uppfärd och säkert kopplas ifrån då bärraketen nått sin destination.

SAAB Aeronautics

SAAB Aeronautics är Sveriges enda flygplans-tillverkare och har bland de högsta kraven inom svensk industri på sig. Specialverktyg är en helhetsleverantör av verktyg och utför precisionsprojekt samt designar verktyg till produktionen.